L444: rtse gdong chos sde/

Type
Names order acc. to frequency
Names
  • gdan sa 'og dpal rtse gdong chos sde/
Foundation Dates
Foundation Remarks

est. by nam mkha' bkra shis dpal bzang po/ rtse gdong lo rgyus [2009] (map [1]): 'khon rigs 'jam dpal dbyangs mi'i dbang po nam mkha' bkra shis dpal bzang pos rab byung brgyad pa'i sa mo bya/ phyi lo 1489 lor phyag gis btab pa'i gdan sa 'og dpal rtse gdong chos sde ...